Head.png
Meşterii populari – păstrători ai tradiţiilor de secole de pe Valea Vâlsanului

Meşteşugurile din bogata ladă de zestre a satelor din Brăduleţ au prins viaţă în cadrul standurilor tradiţionale, care au reînviat atmosfera caselor ţărăneşti de altădată - talentatele găleşence au oferit turiştilor adevărate demonstraţii de îndemânare şi migală în mânuirea războiului de ţesut, iar artiştii locali ai penelului au realizat o inedită expoziţie de pictură naivă şi pictură de icoane. În standul destinat bucătăriei tradiţionale, arta încondeierii ouălor a prins viaţă în mâinile unei talentate eleve a Şcolii Galeş, iar elevii clasei de sculptură a Secţiei externe Brăduleţ a Şcolii Populare de Arte au cântat la ţiterele confecţionate chiar de ei.

 

Formular interactiv