Head.png
Sat Galeş

Comparat cu alte aşezări, satul Galeş este relativ tânăr, atestat documentar de mai puţin de 500 de ani. Satul s-a născut din dorinţa românilor de a trăi liber şi a crescut din munca neobosită a acestora. Galeşul a luat fiinţă ca aşezare după 1750, prin statornicirea aici a mai multor familii de români alungaţi de urgisirile pătimite peste munţi, în majoritatea lor venite, fără îndoială, din Mărginimea Sibiului, unde există un sat cu acelaşi nume (Galeş) atestat încă din secolul al XIII-lea, ca şi din alte părţi ale Transilvaniei.

Cei năpăstuiţi de conducători pentru credinţa lor se aşezau printre fraţii lor de sânge ori întemeiau aşezări noi, pe zone nelocuite până atunci – cum este Galeşul. Cei băştinaşi îşi ziceau pământeni, iar cei veniţi s-au numit ungureni, adică cei de lângă unguri, din Transilvania ocupată de austro-ungari. Iniţial populat de familii care îşi construiau bordeie în crânguri, departe de ochii urmăritorilor, satul Galeş a realizat o creştere demografică impresionantă în primele două secole de existenţă, aşa cum atestă cataloagele parohiale reconstituite pe diferite perioade.
Locuitorii satului au fost pentru multă vreme clăcaşi pe moşiile Mănăstirii Aninoasa (la răsărit de Vâlsan), ale Episcopiei Argeşului (la miazăzi şi apus) şi ale boierilor Brătieni (la miazănoapte), fiind acceptaţi drept clăcaşi vreme de 100 de ani, până la întâia împroprietărire datorată lui Alexandru Ioan Cuza, în 1864. Atunci, peste 100 de familii au primit pământ, fiecare după vitele pe care le avea şi puterea sa de lucru.
Galeşul ridicat de oameni cutezători, urmaşi ai ardelenilor veniţi de peste munţi, adăposteşte astăzi o biserică monument istoric şi unul dintre cele mai frumoase muzee etnografice din Argeş, aşezat într-o casă tradiţională. Înăuntru, cei de astăzi pot descoperi tainele vieţii ţăranilor găleşeni de altădată, locuinţa, portul, ocupaţiile şi câte ceva din istoricul şi vredniciile lor.
Fără să fie cel mai bogat sat din punct de vedere material de pe Valea Vâlsanului, Galeşul are renumele de sat cu oameni generoşi şi iubitori ai tradiţiilor moştenite din străbuni.

 

Formular interactiv