Head.png
Sat Brăduleţ

Satul care dă numele comunei s-a numit în Evul Mediu Brătienii de Sus, topic care constă dintr-un nume propriu-zis, „Brătieni”, şi un determinativ, „de Sus”, cu rol de a fixa situaţia topografică şi a face deosebirea de Brătienii de Jos (astăzi Galeş). Abia după aşezarea pe domeniile mănăstireşti a grupurilor venite din Ardeal şi renunţarea treptată la numele Brătieni de Jos satul va rămâne la denumirea de Brătieni.

În documentele secolului al XIX-lea apare frecvent numele Brătieni care va fi folosit până la jumătatea secolului următor, când, datorită activităţii unui grup de comunişti care au dorit să şteargă din memoria colectivă numele istoric al familiei Brătienilor, comuna îşi ia numele de Brăduleţ. 
Tradiţia orală leagă totuşi numele localităţii nu de familia ce stăpânea pământuri în zonă, ci de la ţăranii care s-au stabilit aici venind de pe malurile râului Bratia. O altă versiune se leagă de numele unui anume moş Bratu ce ar fi trăit pe Valea Vâlsanului. N.A. Constantinescu leagă numele vechi al satului Brătieni de apelativul „abrate” (frate), mod obişnuit de adresare între călugări, şi posibilitatea ca acesta să se fi încetăţenit în vorbirea laicilor clăcaşi pe moşiile mănăstirii.

 

Formular interactiv