Head.png
Sat Brădet

Primul toponim atestat documentar de pe teritoriul actualei comune Brăduleţ este Brădet. Atestat documentar încă din 1506 de cancelaria lui Radu cel Mare printr-un act ce întăreşte preotul Aldea, fiilor şi nepoţilor săi proprietăţile din Crăştineşti, Săratul din Jos, Topile, Valea Fântânele şi muntele Prislop. În acest context, este atestat un schimb de pământ între această familie şi călugării Mănăstirii din Brădet.

Sat de munte, aflat în apropierea fostei capitale domneşti Curtea de Argeş, Brădet este unul dintre nenumăratele locuri din Argeş binecuvântate cu un aer curat şi izvoare dătătoare de sănătate, destinat vacanţelor de odihnă.
Ridicat pe locul unde tradiţia vorbeşte de vechi aşezări monahale, satul s-a dezvoltat în jurul bisericii monument istoric din centrul ei. Astăzi, biserica adăposteşte Muzeul Bisericii Brădet – înfiinţat în anii ’70, cu piese originale colecţionate de parohul pr.Victor Popescu - vestigii istorice din zonă şi numeroase obiecte de cult extrem de valoroase atât prin vechimea lor, cât şi prin măiestria lucrăturii.
În ultimii ani, viaţa monahala a revenit la Brădet prin reclădirea schitului pe culmea Dealului Seci. Schitul păstrează Moaştele Sfântului Nectarie din Aeghina şi o icoană a Maicii Domnului, dăruite schitului de către Mănăstirea Sfânta Treime din Aeghina, în anul 2005.

 

Formular interactiv