Head.png
Biserica satului Brăduleţ

Construit la 1870, locaşul este situat în satul Brăduleţ, lângă fosta şcoală generală. Edificiul stă de strajă în vârful unei coline, adăpostit într-un pâlc de brazi bătrâni, salcâmi şi nuci umbroşi, această aşezare a sa fiind propice liniştii sufleteşti şi trupeşti. În curtea bisericii, este amenajat şi cimitirul comunităţii.

În 1859, a început construcţia actualei biserici, acest lucru fiind posibil prin dorinţa şi contribuţia principalilor ctitori: preoţii Toma Minculescu, amintit şi în pisanie, şi Ştefan Grigorescu, Maria şi Dimitrie Micescu, moşieri în sat, Ion Racoviceanu şi Alecu Brătianu. Pentru ca lucrarea să fie posibilă, au participat cu bani atât enoriaşii, cât şi alţi donatori din afara parohiei. Construcţia a fost finalizată în noiembrie 1870. Meşterii populari au utilizat la ridicarea edificiului piatră de râu, lespezi şi cărămidă.


În 1986, s-au efectuat lucrări de consolidare, iar în 1989, s-a refăcut pictura, folosindu-se tehnica fresco. Sub îngrijirea preoţilor parohi, care s-au succedat la slujirea comunităţii, locaşul a avut parte şi de alte îmbunătăţiri, menite să conserve vechea lucrare.  Biserica are trei hramuri: „Sfinţii Trei Ierarhi”, „Cuv. Parascheva” şi „Sfântul Nicolae”, iar praznicul se ţine de „Cuv. Parascheva”. Actualul locaş a fost ridicat pentru a înlocui fosta bisericuţă, ctitorită de Constantin Brătianu, care îşi avea locul în incinta actualei curţi a locaşului, pe o movilă. Vechiul aşezământ a servit ca loc de rugăciune timp de 200 de ani, iar în interiorul acestuia erau pictate şi chipurile boierilor Brătieni. La acea vreme, şi satul Brăduleţ purta denumirea de Brătienii de Sus, însă, în 1950, regimul comunist a schimbat numele, alegându-l pe cel de Brăduleţ, inspirat fiind de arborii din zonă.  Intrarea în curtea Bisericii „Sfinţii Trei Ierarhi” se realizează pe două căi de acces. Poarta principală este mărginită de o fântână cu apă bună de băut, iar pentru a se ajunge la sfântul locaş, credincioşii trebuie să treacă pe sub un arc, care are şi rolul de a adăposti două cămăruţe. În vecinătatea acestuia se află şi clopotniţa.  Pictura interioară are elemente deosebite, zugrăvite în culori vibrante, una dintre scenele care te marchează chiar de la intrare fiind cea a Judecăţii, asemănătoare celei de la Voroneţ.  În curtea bisericii, se află o oază de verdeaţă, cu arbori bătrâni, martori la schimbările istoriei, printre care şi un nuc, monument al naturii, care are peste 350 de ani.  Tradiţiile locului sunt bine păstrate şi perpetuate de către enoriaşi şi de părintele paroh. Marile sărbători creştine sunt marcate prin praznice, de Paşti se organizează Agapa Iubirii, iar de Crăciun se împodobeşte bradul şi se împart pachete participanţilor. Mai mult, aici sunt, încă, păstrători ai portului popular.
Obiectivul poate fi vizitat în fiecare duminică şi în fiecare zi de sărbătoare iar, la solicitare, pentru grupuri se pot organiza tururi cu ghid.
Acces:  Argeş, Piteşti – DN 7C (17,5 km) până la Merişani – viraj la dreapta pe DJ 703I (27 km) până în intersecţia către Curtea de Argeş – continuare linie traseu pe DN 73 C (2,3 km) până la comuna Muşăteşti – viraj la stânga pe DJ 703 I până în comuna Brăduleţ, sat Brăduleţ.

 

Formular interactiv