Head.png
Crucea de piatră de la 1650 din Brăduleţ

Mărturie a evlaviei strămoşilor locului o reprezintă crucile de piatră, care, deşi măcinate de vreme, încă stau dârze în faţa prezentului.
Un asemenea exemplar este crucea din piatră cioplită aflată în curtea bisericii „Sfinţii Trei Ierarhi” din Brăduleţ. Monumentul isto­ric datează din 1585 şi este aşezat în spatele Sfântului lăcaş, printre monumen­tele funerare din cimitir. Crucea stă şi ca martor al fostei bisericuţe a Brătienilor, fiind în apropierea movilei pe care era construită aceasta.

În piatra înnegrită de vreme sunt dăltuite litere chirilice. Conform traducerii, pe partea din faţă şi pe laterale este scris: „Pome­neşte Doamne Mihnea, Anca şi Şerban, cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sf. Duh. S-a ridicat această cruce întru... Întru lauda Sfintei Fecioare, în zilele lui Petru Voievod şi Zoe Doamna.”

Crucile din Galeş
Semn al evlaviei credincioşilor, de la cel mai sărac, la cel mai bogat,  este prezenţa acestor monumente. La Galeş, sunt păstrate două cruci din piatră, dăltuite de meşterii din Albeştii de Muscel şi plătite de credincioşi din Brădet.
Crucea din Dârstaru a fost realizată în anul 1750 şi este aşezată la hotarul dintre satele Galeş şi Poienărei. Textul scris cu litere slavone pe monument a fost şters parţial, literele fiind roase de umiditate, aşa că a mai rămas doar un fragment: „Ridicatu-s-au această sfântă de viaţă făcătoare cruce” şi începe cu însemnele care se traduc „Iisus Nazarineanul Împăratul Iudeilor”. De asemenea, în fragmentele care se mai pot desluşi se face referire la cel care conducea ţara la acea vreme, numindu-l domn „bohlostiv”, adică credincios, bun şi milostiv. Se crede că ar fi fost vorba de Grigorie II Ghica.
Crucea lui Vintilă este cel de-al doilea monument de acest gen din sat şi se află în apropiere Bisericii din Galeş. „Ridicatu-s-au această sfântă cruce de robul lui Dumnezeu Vintilă şi Stanca soţie, cu fiii lor, 1807” - este textul bătut în litere chirilice pe corpul monumentului istoric.

 

Formular interactiv