Head.png
Măsuraţi trecutul în cinci secole de istorie!

Prima menţionare istorică a zonei pe care se află astăzi comuna Brăduleţ a fost făcută într-un document emis de cancelaria lui Radu cel Mare, voievodul Ţării Româneşti, la 14 mai 1506. Actul atesta un schimb de pământ între familia preotului Aldea şi călugării mănăstirii Brădet. Totuşi, conform tradiţiei, pe teritoriul Brădetului ar fi existat încă din secolele XII-XIII un grup de ardeleni refugiaţi care ar fi construit aici o biserică înainte de a întemeia satul Corbi. După plecarea acestora, biserica a fost folosită de localnicii din Vatra Setrilor.

Citeşte mai departe:
 
Descoperiţi infinita zestre de tradiţii!

În arhitectura satului de munte, La trecerea prin satele comunei Brăduleţ îţi poţi da seama de evoluţia arhitecturii locale. Printre puzderia de construcţii relativ noi, se păstrează şi locuinţe vechi, construite după tehnicile meşterilor populari. 
Specifică zonei Argeş şi, implicit, Brăduleţului este casa cu foişor. Lemnul a fost principalul material de construcţie, dar, treptat, odată cu evoluţia tehnicilor de zidire şi a situaţiei financiare a proprietarilor, acesta a fost înlocuit.

Citeşte mai departe:
 
Păşiţi într-o lume fascinantă a legendelor!

Într-o zonă cu un trecut istoric atât de bogat şi frământat ca al Văii Vâlsanului, legendele şi tradiţiile populare au înflorit. Acestea privesc cele mai variate aspecte ale naturii şi ale vieţii sociale. Prin legende, oamenii locului au încercat să îşi explice de-a lungul veacurilor originea unor elemente şi fenomene locale. Apărute în vremuri imemoriale, acestea s-au transmis pe cale orală, îmbogăţindu-se cu trecerea timpului.

Citeşte mai departe:
 


Formular interactiv